เทศกาลลอยกระทง

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันลอยกระทงปีนี้ ในหลายพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทง ซึ่งอาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตได้

โดยสถานการณ์การจมน้ำช่วงวัน ลอยกระทง 5 ปีที่ผ่านมา ปี 2560-2564 จากข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าวันลอยกระทงวันเดียว มีคนจมน้ำเสียชีวิต 60 คน พบมากที่สุด คือ 45-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 14

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้เกิดการจมน้ำในช่วงลอยกระทงที่พบบ่อยคือ การดื่มสุราการลงไปเก็บเงินในกระทง และการปล่อยให้เด็ก ลอยกระทงหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง หรือยึดหลัก “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง” ส่วนหน่วยงานที่จัดงานลอยกระทง ควรกำหนดพื้นที่จัดงานที่ชัดเจน เตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ป้องกันและช่วยเหลือการตกน้ำ ไว้บริเวณแหล่งน้ำเป็นระยะ เช่น ห่วงชูชีพ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดงาน

เทศกาลลอยกระทง

ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญทำงานด้านเอชไอวีและเอดส์ กล่าวว่า การมีเพศสัมพันธ์ของหนุ่มสาววันลอยกระทงไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องปลอดภัยทุกกลุ่ม โดยสวมถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

By admin