อาหารเช้า

เคยมีนักวิจัยให้ความเห็นว่าการรับประทานอาหารเช้าอาจเป็นวิธีที่ง่ายต่อการส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เมื่อเร็วๆนี้มีการวิจัย

การวิจัยรายงานลงในวารสาร American College of Cardiology พบว่าคนที่ไม่กินอาหารเช้ามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจที่สูงขึ้นถึง 87% เมื่อเทียบกับคนที่กินอาหารเช้าทุกวัน

อาหารเช้า

จากการวิจัยผู้ใหญ่ 6,550 คน อายุระหว่าง 65-75 ปี พบว่า เกือบ 60% ของผู้เข้าร่วมวิจัยมีพฤติกรรมการกินอาหารเช้าทุกวัน และอีก 16% ไม่ค่อยได้กินหรือไม่เคยกินอาหารเช้าเลย โดยทุกคนไม่มีอาการของโรคหัวใจในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา การวิจัยนี้ใช้เวลาติดตามผลโดยเฉลี่ยแล้วนานถึง 17 ปี ซึ่งผลการวิจัยพบว่ามีผู้เสียชีวิต 2,318 ราย และ 619 ราย เป็นการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนคนที่ไม่เคยกินอาหารเช้า ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนและมีคอเลสเทอรอลสูง

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยไอโอวา ในสหรัฐอเมริกา เผยว่า ผลวิจัยจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าการงดอาหารเช้านั้นเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตาม การศึกษาเชิงสังเกตนี้มีการควบคุมปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านสุขภาพ พฤติกรรม สังคม และเศรษฐกิจ ฯลฯ.

By admin